Filozofia Jespera Juula

inspiruje nas w codziennej pracy z dziećmi

Jesper Juul to wybitny, duński pedagog i terapeuta, który jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej. Stworzył nowy paradygmat wychowawczy, bazujący na zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka i podkreśleniu, że dziecko to przede wszystkim człowiek.

W Lykkeland postępujemy zgodnie z mądrością Jespera Juula. Wszystko co robimy, robimy z dbałością o integralność dziecka czyli o jego potrzeby, uczucia i wartości. To z kolei przekłada się na to, że dziecko ma szansę stać się dorosłym, który umie wyznaczać swoje granice i bronić prawa do własnych fundamentalnych potrzeb. 

Pamiętamy, że dzieci są kompetentne, ale wciąż potrzebują przywództwa osób dorosłych. Przywództwa, które będzie szanowało ich osobowość oraz traktowało ich jako niezależne i autonomiczne istoty. Relacje między dorosłymi i dziećmi są zawsze określone przez zasadę równej godności. To znaczy, że każda osoba powinna zostać uznana i zaakceptowana taka, jaka jest. Dzieci zasługują na to, żeby ich myśli, marzenia i zachowanie były traktowane tak samo poważnie jak myśli i zachowanie ich rodziców czy nauczycieli.