Elementy Montessori

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”​

Te słowa Marii Montessori są kwintesencją naszego podejścia do wychowania. Postępujemy zgodnie ze wskazówkami najbardziej znanej pedagożki, a więc przede wszystkim towarzyszymy dzieciom w ich codziennym odkrywaniu siebie i świata, w ich indywidualnym tempie i według ich indywidualnych potrzeb. Nie wyręczamy ich, nie narzucamy sztywnych rozwiązań, nie oceniamy.
Pamiętamy, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe, a naszym zdaniem jest wsłuchanie się w ich potrzeby rozwojowe.

Zgodnie z metodą Montessori, w grupie znajdują się dzieci w różnym wieku- dzięki temu dzieci młodsze uczą się od starszych, a starsze rozwijają swoją empatię. Relacje opierają się na życzliwości i wzajemnym szacunku, dzięki czemu każdy może czuć się bezpiecznie. Dzieci nie rywalizują ze sobą, za to uczą się jak się wzajemnie wspierać i jak sobie pomagać.