Przedszkole Skandynawskie

Lykkeland to miejsce pełne empatii i życzliwości

Bazując na skandynawskim podejściu do wychowania, podążamy za naturalną dziecięcą potrzebą ruchu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą oraz swobodnej zabawy bez dominacji dorosłych. Ufając dziecięcym kompetencjom, tworzymy przestrzeń do samodzielności, szukania rozwiązań, pokonywania trudności oraz uczenia się na własnych doświadczeniach.

Lykkeland to miejsce pełne empatii i życzliwości, w którym dzieci czują się bezpieczne i wolne. To wspólnota dzieci i dorosłych, w której szanuje się uczucia i unikalność każdego człowieka. To miejsce, w  którym dzieci uczą się rozpoznawać emocje własne i innych. Tu każdy jest ważny. Bez presji, bez kar i nagród, bez oceniania.

Wg Skandynawów to najlepszy sposób na budowanie wewnętrznej motywacji oraz poczucia własnej wartości. Poprzez wsparcie i współdziałanie wzmacnia się poczucie przynależności i wspólnotowości, a to ważny element budujący poczucie szczęścia. Dostarczanie dzieciom pozytywnych doświadczeń, koncentrowanie się na dostrzeganiu dobra w sobie i innych sprawia, że skandynawskie dzieci wyrastają na szczęśliwych, odpornych dorosłych i oddają to potem kolejnym pokoleniom.

rekrutacja