Porozumienie bez Przemocy

to codzienna komunikacja w Lykkeland

Porozumienie bez przemocy, czyli NVC, jest sposobem komunikacji, który opiera się na szacunku i zrozumieniu drugiej osoby. Pomaga każdemu z nas nawiązać kontakt z innymi i z sobą samym w taki sposób, aby mogło rozwinąć się w nas współczucie. Marshall Rosenberg, twórca teorii NVC, pokazał nam, że konflikty mogą być rozwiązywane bez konieczności wymuszania frustrujących kompromisów. Możliwe jest traktowanie się z szacunkiem, uważnością na potrzeby drugiej strony oraz w atmosferze wolnej od uprzedzeń. W jaki sposób to osiągnąć? Należy skupiać uwagę na czterech obszarach: na tym, co spostrzegamy, co czujemy, czego potrzebujemy oraz na kierowanych ku innym ludziom prośbach, których spełnienie byłoby dla nas dobre. W Lykkeland właśnie w taki sposób rozmawiamy z dziećmi, a one bardzo szybko uczą się robić to samo:

  1. Konkretne zaobserwowane przez nas działania, które wpływają na nasze samopoczucie;
  2. Co czujemy wobec tego, co spostrzegliśmy;
  3. Potrzeby, wartości, pragnienia itp., z których wynikają nasze uczucia;
  4. Prośba o konkretne działania, które wzbogacą nasze życie.

Np.: Kiedy widzę niesprzątnięte zabawki (obserwacja), to zaczynam się denerwować (uczucie). Chciałabym, żebyśmy wszyscy wspólnie dbali o porządek (potrzeba). Czy mógłbyś pozbierać swoje klocki? (prośba)

 

Celem NVC nie jest zmienianie ludzi ani ich zachowań wyłącznie po to, żeby postawić na swoim. Metoda ta służy budowaniu szczerych relacji, opartych na empatii, w których ważne jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych.